Bilimsel Yayınlar (2022)

 

SCI/SSCI/AHCI: Q1, Q2 ve Q3

Günaydın, J., & Uğuzman, T. (2022). Hikâye kahramanlarının gözünden sosyolojik bir simge: Marşal Katırı hikâyesinde traktör. Folklor/Edebiyat28(109), 83-96. 

Kasapoglu, A. ve Kutlu, M. (2022). Battal Gazi romanında güreş kültürü üzerine ilişkisel bir çalışma. Folklor/Edebiyat.28(3)-111. (DOI.10225559/folklor.21.88.

ALAN ENDEKSLERİ

Bozdoğan, M. ve Özuz-Dağdelen, E. (2022). Seyahat, çalışma ve boş zamanın kesişiminde yeni bir grup: Dijital göçebeler. International Journal of Human Mobility.

Bozdoğan, M. ve Bozdoğan, Ö. (2022). Kamyon oyununda yabancılaşma ve gündelik hayat ritimleri. Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Dergisi.

Kasapoglu, A. (2022). Important  remarks about mixed design research in sociology. Novel Research in Science, 10(2), 1-5. https://doi.org/10.31031/NRS.2022.10.000733

Kasapoglu, A., & Yel, C. (2022). Relational sociological and intersectional research about pain: The case of Turkey. Advances in Social Science Research Journal, 9(1), 236-251.https://doi.org/10.14738/assrj.91.11543

Kasapoglu, A. (2022). A relational sociological appraisal about climate refugees. Biomed Journal of Scientific and Technical Research, 42(2), 1-9. https://doi.org/10.26717/BJJTR.2022.42.006734

Kasapoglu, A. (2022). To do or not to do relational sociology. Academia  Letters. (preprint). 

Özuz Dağdelen, E. ve Poyraz, T. (2022). Questioning the dimensions of digital surveillance and parental supervision: YouTube challenges and video recommendation system. Journal of Economy Culture and Society.

Özuz Dağdelen, E. (2022). Transzendental realizm ve pragmatik felsefe ışığında medya etnografisinde düşünümsellik ve ilişkisellik: Roy Bhaskar ve George Herbert Mead. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi.

Sırma, Ç. S. (2022). Covid- 19 salgın günleri: ‘Kaygan zeminde’ gençlerle çevirimiçi saha deneyimi. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 25(1), 134-145.

Sırma, Ç. S. (2022), ‘Yaralarıyla yaşayan bireyler’: Gençlerin aile içi şiddet ve şiddet döngüsüne bakışı, Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Basım Aşamasında 

Tekbaş F, Karan O. (2022). Hatay’daki geçici koruma altındaki Suriyelilerin girişimcilik deneyimleri. Göç Dergisi9(1), 65-84. https://doi.org/10.33182/gd.v9i1.800

Turhan, E.H. (2022). Geleneksel-modern ikiliği temelinde aileye sosyolojik bir bakış: Peyami Safa’nın Canan romanı. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi.

Turhan, E.H. (2022). Türk sinemasında çocuk yoksulluğu: Zıkkımın Kökü filmi örneği. Türkiye Film Araştırmaları Dergisi. 

KİTAPLAR

Kasapoglu, A. (2022). Sosyolojide Karma Desen Araştırmalar. Yeni İnsan Yayınevi.

KİTAP BÖLÜMLERİ

Bilginer, O. ve Ganioğlu, Z. (2022). Sosyal demokrasi. M. Çınar (Der.), Demokrasi. (yayın aşamasında)

Kasapoglu,A. (2022) Azınlık gruplar hakkında ilişkisel sosyolojik bir değerlendirme .A. Demir (Ed).(yayında)