Bilimsel Yayınlar (2022)

SCI/SSCI/AHCI: Q1, Q2 ve Q3

Günaydın, J., & Uğuzman, T. (2022). Hikâye kahramanlarının gözünden sosyolojik bir simge: Marşal Katırı hikâyesinde traktör. Folklor/Edebiyat28(109), 83-96. 

Kasapoglu, A., & Kutlu, M. (2022). Battal Gazi romanında güreş kültürü üzerine ilişkisel bir çalışma. Folklor / Edebiyat. (Yayına Kabul Edildi)

ALAN ENDEKSLERİ

Kasapoglu, A. (2022). Important  remarks about mixed design research in sociology. Novel Research in Science, 10(2), 1-5. https://doi.org/10.31031/NRS.2022.10.000733

Kasapoglu, A., & Yel, C. (2022). Relational sociological and intersectional research about pain: The case of Turkey. Advances in Social Science Research Journal, 9(1), 236-251.https://doi.org/10.14738/assrj.91.11543

Kasapoglu, A. (2022). A relational sociological appraisal about climate refugees. Biomed Journal of Scientific and Technical Research, 42(2), 1-9. https://doi.org/10.26717/BJJTR.2022.42.006734

Kasapoglu, A. (2022). To do or not to do relational sociology. Academia  Letters. (preprint). 

Tekbaş F, Karan O. (2022). Hatay’daki geçici koruma altındaki suriyelilerin girişimcilik deneyimleri. Göç Dergisi9(1), 65-84. https://doi.org/10.33182/gd.v9i1.800

Sırma, Ç. S. (2022). Covid- 19 salgın günleri: ‘Kaygan zeminde’  gençlerle çevirimiçi saha deneyimi, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 25(1), 134-145. https://doi.org/10.18490/sosars.1090646

Özuz Dağdelen, E., & Poyraz, T. (2022). Questioning the dimensions of digital surveillance and parental supervision: YouTube challenges and video recommendation system. Journal of Economy Culture and Society. ( ESCI ) (Yayın aşamasında)

Özuz Dağdelen, E. (2022). Transzendental realizm ve pragmatik felsefe ışığında medya etnografisinde düşünümsellik ve ilişkisellik: Roy Bhaskar ve George Herbert Mead. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. (ULAKBİM) (Yayın aşamasında)

KİTAPLAR

Kasapoglu, A. (2022). Sosyolojide Karma Desen Araştırmalar. Yeni İnsan Yayınevi.

KİTAP BÖLÜMLERİ

Bilginer, O. ve Ganioğlu, Z. (2022). Sosyal demokrasi. M. Çınar (Der.), Demokrasi. (yayın aşamasında)