Tanıtım

Sosyoloji günümüzde, özellikle sanayileşme sürecinde bulunan toplumların yapılarında meydana gelen değişimleri-dönüşümleri anlama, yorumlama çabasında olan bir bilim olarak önemini hızla arttırmaktadır. Bu duruma paralel olarak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sosyoloji; pek çok alanda, özellikle de toplumsal yapı dinamiklerinin nesnel olarak analiz edilmesi sürecinde, kendisine büyük ölçüde ihtiyaç duyulan bir bilim olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sözü edilen bu çerçeve içinde, Türkiye’de toplumun dinamiklerine bağlı olan toplumsal yapıyı, hem yerel hem de küresel ölçekte anlayacak, analiz edecek, değerlendirecek, yorumlayacak, alanında ve konusunda yeterli eğitim almış sosyologlara eskiden olduğundan daha fazla ihtiyaç duyulduğu açıktır. Pek çok kamu kurum ve kuruluşunda sosyologların istihdam edilmesi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında da sosyologlara artan bir ihtiyaçtan artık daha sık söz edilmekte oluşu, bu alanın önemini gözler önüne seren bir başka oluşumdur. Bu bağlamda nitelikli eğitim-öğretim veren sosyoloji bölümlerinde iyi yetişmiş sosyologların, gerek ülkemize gerekse toplumumuza sağlayacağı katkının büyüklüğü son derece açıktır.

Buradan hareketle Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde açılmış bulunan Sosyoloji Bölümü’nün en temel amacı; ülkemizin ihtiyaç duyduğu sosyolojik bakış açısına sahip, toplumsal yapı analizleri yapabilecek, konusunda uzman, nitel ve nicel araştırma konularında deneyim kazanmış, sosyal ve kültürel gerçekliğe duyarlı, kuramsal ve yöntem bilimsel donanıma sahip, Türkiye’nin sosyo-ekonomik durumuna yönelik araştırmalar yapabilecek, uluslararası literatüre hâkim sosyologlar yetiştirmektir.

Sosyoloji Bölümü mezunları, çok çeşitli kuruluş ve alanlarda sosyolog, uzman, uzman yardımcısı, veri analisti, araştırmacı, değerlendirici, koordinatör, danışman ve yönetici olarak istihdam edilebilmektedir.