Değerlendirme ve İzleme
 • İÇ/DIŞ PAYDAŞ GERİ BİLDİRİM FORMLARI

1.Ders Değerlendirme ve İzleme Formları

 1. Öğrenci Memnuniyet Anketi
 2. Seçmeli Ders Tercih Anketi
 3. Yaz Okulu Ders Tercih Anketi
 4. Uzaktan Eğitim Ders Değerlendirme Anketi

2.Staj Değerlendirme ve İzleme Formları

 1. Başkent Üniversitesi Gönüllü Staj Formu

3.Mezunların Takibi

       1. Mezun Takip Formu

 • AKADEMİK PERFORMANS
 1. Sosyoloji Bölümü 2017-2018 Birim Performans Raporu
 2. Sosyoloji Bölümü 2018-2019 Birim Performans Raporu
 3. Sosyoloji Bölümü 2019-2020 Birim Performans Raporu
 4. Sosyoloji Bölümü 2020-2021 Birim Performans Raporu
 • PROJELER
 1. Bitirme Projeleri

2020-2021 Akademik Yılı

Öğrenci

Projenin Adı

Danışman

Aleyna Tuzlupınar

Koronavirüs Döneminde Ev Kadınlarının Özel Alanlarına Aile Bireylerinin Sınır İhlalinin Toplumsal Cinsiyet Bağlamında İncelenmesi

Prof. Dr. Tülay Uğuzman

Merve Dağdağan

Ailesi Tarafından Terk Edilmiş Bireylerin Müge Anlı ile Tatlı Sert Programına Çıkarak Ailelerini Aramaları

Prof. Dr. Tülay Uğuzman

Merve Feride Yaşar

Evcil Hayvan Edinmenin 6-9 Yaş Grubu Çocuklar Yönünden Boşanma Uyum Sürecine Katkısı

Prof. Dr. Tülay Uğuzman

Kardelennur Balkız

Covid-19 Pandemi Sürecinin Sağlık Çalışanlarına Etkileri: Ankara Etimsegut Devlet ve Özel A Life Hastanesi Örneği

Prof. Dr. Aytül Kasapoğlu

Kübra Erdoğan

Pandemi Sürecinin Kadınlar Üzerindeki Etkileri:  Mehmetçil Lisesi Kadın Öğretmenler Örneği

Prof. Dr. Aytül Kasapoğlu

Melis Yücel

Göçmen Suriyeli Çocukların Türkiye’ye Uyum Sağlama Süreçleri ve Karşılaştıkları Sorunlar

Prof. Dr. Aytül Kasapoğlu

Eylül İpek Yazıcı

Covid-19 Pandemi Sürecinin Aile Üzerindeki Etkileri: Ankara Sögütözü Konutları Örneği

Prof. Dr. Aytül Kasapoğlu

Aygen Doğan

Helikopter Ebevynlik ve Gençlik

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Sema Sırma

Beyza Kutluata

Dijital Yerli ve Dijital Aktivistlerin Çevreci

Tüketim Tercihleri

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Sema Sırma

Ahmet Fethan Baykoç

Başkent Üniversitesi Sosyoloji Bölümüde Okuyan Kadınların Boş Zamanlarını Değerlendirmede Seçmiş Oldukları Aktiviteler, Sınırlılıklar ve Engeller

Doç. Dr. Ceyda Kuloğlu

Meryem Gökçe Kara

İç Anadolu Bölgesinde Erken Yaşta Evlenen Kadınların Hayat Koşulları, Evlenme Sebepleri ve Aile Yapıları

Doç. Dr. Ceyda Kuloğlu

Şevval Gündoğdu

Başkent Üniversitesi’nde Öğrenim Gören Kadın Öğrencilere Yönelik Flört Şiddeti

Doç. Dr. Ceyda Kuloğlu

Adil Zozani

Soyağacında Kadınların Yeri

Doç. Dr. Ceyda Kuloğlu

Busenur Yalçın

Sosyoloji Bölümü Öğrencilerinin Korona Virüsü İle İlgili Olarak Sosyal Hayatlarındaki Değişimler Nelerdir?

Doç. Dr. Ceyda Kuloğlu

Seray Çırak

Kendi Ailesiyle Yaşayan Genç Kadınların Aile İçi Şiddetle Baş Etme Yöntemleri

Doç. Dr. Ceyda Kuloğlu

Tuğba Yıldız Demir

Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Kadınlık ve Anneliğe Sosyolojik Bir Bakış

Doç. Dr. Ceyda Kuloğlu

Buket Topçu

Sosyal Medyanın Siyasi Çalışmalarda Kullanımı ve Genç Seçmenler Üzerindeki Etkisi

Dr. Öğr. Üyesi Çiçek Coşkun

Sena Beyza Oğuz

Üniversite Öğrencilerinin Instagram Kullanım Bağımlılığının Sosyal Hayatlarına Etkisi

Dr. Öğr. Üyesi Çiçek Coşkun

Ezgi Sevinç

Lisans Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımının Sosyal Yaşantıları ve Akademik Başarıları Üzerindeki Etkileri: Youtube Örneği

Dr. Öğr. Üyesi Çiçek Coşkun

Anıl İhsan Aktaş

Sosyal Ağ Sitelerinin Popüler Kültür Aracı Olarak Kullanımının Bir Analizi: İnstagram Örneği

Dr. Öğr. Üyesi Emek Barış Kepenek

Yaren Su Erdoğan

Televizyon Haberlerindeki Şiddet Ögelerinin Toplumsal Yansıması: Acımasız Dünya Sendromu

Dr. Öğr. Üyesi Emek Barış Kepenek

Aylin Eroğlu

Pandemi Döneminde Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğretmenlerin Yaşadıkları Zorluklar

Dr. Öğr. Üyesi Emek Barış Kepenek

Beyza Güçyılmaz

E-Spor Platformunun Yeni Bir Ekonomi Alanı Oluşturması ve E-Spor Platformundaki Oyunlarda Yapılan Cinsiyet Ayrımı

Dr. Öğr. Üyesi Emek Barış Kepenek

Aleyna Ceren Güney

İhtiyaç Fazlası Tüketim

Dr. Öğr. Üyesi Emek Barış Kepenek

Heval Alataş

Türkiye’de Kadın Girişimcilerin Karşılaştıkları Sorunlar

Dr. Öğr. Üyesi Ferhan Gündüz

Özlem Kahya

Türkiye’de Çocuk Gelinler

Dr. Öğr. Üyesi Ferhan Gündüz

Havva Kiraz

Flört Şiddetinin Aile Yapısıyla İlişkisi

Dr. Öğr. Üyesi Ferhan Gündüz

Sinem Şahin

Gençlerde Sosyal Medya Bağımlılığı

Dr. Öğr. Üyesi Ferhan Gündüz

Sidal Toprak

Pandemi ve mevsimlik mülteci tarım işçileri: Ankara Örneği

Dr. Öğr. Üyesi Olgu Karan

Pınar Nur Diker

Ankara’daki Suriyeli Mültecilerin Karşılaştıkları Sosyal Dışlanma Mekanizmaları ile Baş Etme Yöntemleri”

    Dr. Öğr. Üyesi Olgu Karan

Çağıl Arslan

Beyaz Yakalıların Tersine Göç Hareketinde Etkili Olan İtici ve Çekici Faktörler

Dr. Öğr. Üyesi Olgu Karan

Merve Uğur

Suriyeli Mültecilerin Çalışma Koşulları: Aksaray Organize Sanayi Bölgesi Örneği

Dr. Öğr. Üyesi Olgu Karan

Sinem Rana Elibol

Covid-19 Pandemisinin Suriyeli İlkokul Öğrencilerine Etkisi ve Karşılaşılan Sorunlar

Dr. Öğr. Üyesi Olgu Karan

Zeynep Tarlan

Kadına Yönelik Fiziksel Şiddetin İki Ulusal Gazete Üzerinden Topluma Sunuluş Biçimleri

Dr. Öğr. Üyesi Olgu Karan

Bahar Ardıç

Hegemonik Erkekliğin Covid-19 Sürecinde Farklı Davranışlara Etkisi: Başkent Üniversitesi Örneği

Dr. Öğr. Üyesi Olgu Karan

2019-2020 Akademik Yılı

Öğrenci

Projenin Adı

Danışman

Serhat Pirim

Gürcistan’dan Karadeniz Bölgesine Çay Tarımında Çalışmak İçin Gelen Yabancı Uyruklu İşçiler Hakkında Yapılan Tezler ve Makaleler Üzerine Bir Değerlendirme

Prof. Dr. Tülay Uğuzman

Enes Doğan

Organize Sanayi Bölgelerinde Çalışan Şirketler  Üzerinde Yapılmış Tezlerin Araştırılması ve Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Tülay Uğuzman

Elif Deligönül

Aile içi İlişkilerde Değişme: Bir Temellendirilmiş Kuram Çalışması

Prof. Dr. Aytül Kasapoğlu

Yağmur Erdoğan

Kamusal Alanda Çalışan Kadınların Aile İçi Statülerindeki Değişme: TBMM Örneği

Prof. Dr. Aytül Kasapoğlu

Sümeyra Şahankaya

Uluslararası Öğrencilerde Sosyal Dışlanma ve Uyum

Prof. Dr. Aytül Kasapoğlu

Şevval Ayhan

YÖKSİS’te Yer Alan Kadın Konulu Tezlerin Analizi

Prof. Dr. Mustafa Gündüz

Esafettin Genel

Erken Yaşta Evliliğin Sosyo-Kültürel Temelleri

Prof. Dr. Mustafa Gündüz

İrem Uyanık

Suriyeli Göçmen Çocukların Eğitim Sorunları

Prof. Dr. Mustafa Gündüz

İpek Yüce

Genç Mühendis İşsizliğine Sosyolojik Bir Bakış

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Sema Sırma

R. Buse Özdemir

Bedensel Engelli Kadınların Evlilik Yolu İle Kurduğu Aile İçindeki Dinamikler Üzerine Bir Araştırma - Ankara Örneği

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Sema Sırma

İlkiz Sezgin

Bedensel Engelli Bireylerin Çalışma Yaşamları Üzerine Bir Araştırma

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Sema Sırma

Nilay Hırlakoğlu

Suriyeli Göçmen Kadın Algısı

Doç. Dr. Ceyda Kuloğlu

Deniz Demir

Üniversiteli Kadın ve Erkeklerin Beslenme Alışkanlıkları

Doç. Dr. Ceyda Kuloğlu

Şule Aksekili

Üniversiteli Başörtülü Kadınların Yaşadıkları Sıkıntılar

Doç. Dr. Ceyda Kuloğlu

Gamze Karapınar

Beden Tüketimi: Popüler Kültür Örneği Olarak Estetik Operasyonlar

Dr. Öğr. Üyesi Çiçek Coşkun

İzel Bandırmalıoğlu

Gençlerin ve Yaşlıların Sosyal Medya Kullanım Deneyimleri

Dr. Öğr. Üyesi Çiçek Coşkun

Ezgi Sena Satılmış

Sosyal Medyanın Gelişmesiyle Birlikte Özel Hayatın Gizliliğinin İhlal Edilmesi ve Flört Şiddeti

Dr. Öğr. Üyesi Çiçek Coşkun

Ebrar Nur Köse

Toplumsal Cinsiyet Kavramı ve Kadın Rollerinin Televizyon Reklamlarında Gösterimi

Dr. Öğr. Üyesi Çiçek Coşkun

Tuana Yüce

Üniversite Öğrencilerinin Televizyon Dizilerinde Gösterilen Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bakış Açısı

Dr. Öğr. Üyesi Çiçek Coşkun

Işıl Naz Bozan

Instagram Anneleri

Dr. Öğr. Üyesi Emek Barış Kepenek

Batuhan Öztekin

Instagram Gruplarında Futbol Üzerinden Kimlik Tartışmaları

Dr. Öğr. Üyesi Emek Barış Kepenek

Naciye Sağsöz

Türkiye’de Kadın Futbolunun Temsiliyeti

Dr. Öğr. Üyesi Emek Barış Kepenek

Yağmur Yüksel

Başkent Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Ev İçi Atık Yönetimi Üzerine Gündelik Pratikleri

Dr. Öğr. Üyesi Emek Barış Kepenek

Ömer Faruk Çiftçi

Kadına Yönelik Şiddetin Medyaya Yansıması:    Hürriyet Gazetesinin İncelenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Ferhan Gündüz

Dilek Halıcı

Sokakta Çalışan Çocuklar ve Karşılaştıkları Risk Faktörleri

Dr. Öğr. Üyesi Ferhan Gündüz

Çağdaş Çabuk

Üniversite Öğrencilerinin Suç Mağduru Olma Korkusu

Dr. Öğr. Üyesi Ferhan Gündüz

Hilal Beyza Kelam

Ev İşçiliği Yapan Göçmen Kadınların Türkiye’de Yaşadığı Sosyal Dışlanma ve Emek Sömürüsü

Dr. Öğr. Üyesi Olgu Karan

İpek Çınar

Anaokullarının Mekansal Yapısının Çocuk Üzerindeki Etkisinin Karşılaştırmalı Görsel Analizi

Dr. Öğr. Üyesi Olgu Karan

Gözde Nur Güney

Ankara’da Yaşayan Tekstil İşçisi  Suriyeli Göçmen Kadınların Sosyal Dışlanma Deneyimleri

Dr. Öğr. Üyesi Olgu Karan

İrem Nur Öztürk

Tek Ebeveyn Anneler Üzerindeki Ataerkil Gözetim ve Sosyal Dışlanma

Dr. Öğr. Üyesi Olgu Karan

Esra Bozkurt

Başkent  Üniversitesi  Kadın Öğrencilerinin  Boş  Zamanlarında  Karşılaştıkları Sorunlar

Dr. Öğr. Üyesi Olgu Karan

Zehra Pekkan

Tarım İşçisi Kadınların Yaşadığı Sorunlar: Ankara Ayaş Örneği"

Dr. Öğr. Üyesi Olgu Karan

 

2018-2019 Akademik Yılı

Öğrenci

Projenin Adı

Danışman

Haluk Yıldırım

Türkiye’de Neoliberal Dönüşümler Sonrası Tarım Sektörünün gelişimi: İkizce, Haymana ve Karagedik köyleri Örneği

Prof. Dr. Tülay Uğuzman

Cansu Kaya

Emekli Kadın Polislerin Çalışma Hayatında Karşılaştıkları Zorluklar

Doç. Dr. Ceyda Kuloğlu

Gizem Ülkü

Çalışma yaşamında kadının konumu ve sorunları

Doç. Dr. Ceyda Kuloğlu

Ecem Karaca

Bireylerin Boşanma Olgusu

Doç. Dr. Ceyda Kuloğlu

Çağıl Adıgüzel

Flört Şiddeti Üzerine Bir Çalışma: Başkent Üniversitesi Örneği

Doç. Dr. Ceyda Kuloğlu

Ayşegül Kocamüminler

Beden Sosyolojisi Açısından Namus Algısı

Doç. Dr. Ceyda Kuloğlu

Şevval Tanman

Kadınların Görünmeyen Ev İçi Emeği

Doç. Dr. Ceyda Kuloğlu

Bilge Serenay Balcı

Dördüncü Dalga Feminizm Etkisi ile Yükselen “Güçlü Kadın İmajının” Türkiye’deki Reklamlar Üzerinden İncelenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Çiçek Coşkun

İpek Aksu

Yeni Medya Ortamı Analizinde Kuşaklar: X ve Y Kuşaklarının Sosyal Ağları Kullanımları Üzerine Bir Araştırma

Dr. Öğr. Üyesi Çiçek Coşkun

Helin Tuğçe Ezgin

Reklamlar Üzerinden Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Kadına Yansıması

Dr. Öğr. Üyesi Çiçek Coşkun

Ayşem Arzu Gülümser

2000'li Yıllarda Türk Sinemasında Kadın Yönetmenlerin Filmlerinde Toplumsal Cinsiyet ve Feminizm Üzerinden Kadın İmgesi

Dr. Öğr. Üyesi Çiçek Coşkun

Yağmur Burçak Toy

Yabancılaşmanın Eğitim Yüzü: Eğitim Sistemine Yönelik Marksist Bir İnceleme

Dr. Öğr. Üyesi Çiçek Coşkun

Selin Şanlı

Sosyal Medya Üzerinden Toplumsal Cinsiyet Söylemleri: Twitter Örneği

Dr. Öğr. Üyesi Çiçek Coşkun

Zuhal Sıla Erdem

Suça Sürüklenen Çocuklarda Aile Ve Akran Etkisi; Ankara Çocuk Eğitimevi’nde Kalan Çocuklar Üzerine Bir Çalışma

Dr. Öğr. Üyesi Emek Barış Kepenek

Begüm Çitler

E-Spor Sektöründe Üniversite Yabancılaşma

Dr. Öğr. Üyesi Emek Barış Kepenek

Şeyma Yiğit

Diyanet Merkez Teşkilatının Erken Evlilik Konusundaki Görüşleri

Dr. Öğr. Üyesi Olgu Karan

Ceren Coşar

Banka Çalışanlarının Karşılaştığı Mobbing ve Bunun Yaşam Kalitelerine Etkileri

Dr. Öğr. Üyesi Olgu Karan

Gamze Erol

Üniversite Öğrencilerinin Boş Zamanlarında Sosyal Medya Kullanımı

Dr. Öğr. Üyesi Olgu Karan

2020-2021 AKADEMİK YILI ETKİNLİKLERİ

19.11.2020      Doç. Dr. Ayça Ergun, Karabağ Savaşının Siyasal ve Toplumsal Analizi

24.12.2020      Prof. Dr. Birsen Şahin Kütük, Batı Avrupa'dan Türkiye'ye Geri Dönüş Göçü: Rotasyon Hayali Gerçek mi Oluyor?

11.03.2021      Prof. Dr. Nevin Güngör Ergan, Türk Düşünce Geleneğinde Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu

25.03.2021      Prof. Dr. Şeref Uluocak, Türk Sosyoloji Tarihinde Şerif Mardin

08.04.2021      Prof. Dr. Devrim Topses, Niyazi Berkes'te Türkiye Modernleşme Sürecinin Halkçı Eleştirisi

29.04.2021      Prof. Dr. Cumhur Arslan, Türkiye'de Yerli Sosyoloji: Baykan Sezer

2018-2019 AKADEMİK YILI ETKİNLİKLERİ

29.11.2018      Panel 'Türkiye'de Krizin Sosyolojisi'

11.04.2019      Panel 'Demokrasi ve İnsan Hakları'

2017-2018 AKADEMİK YILI ETKİNLİKLERİ

26.10.2017      Yrd. Doç. Dr. Emek Barış Kepenek 'Teknolojik Değişimlerin Genç İstihdamına Etkisi'

08.11.2017      Panel  'Küreselleşme Çağında Göç'

22.11.2017      Yrd. Doç. Dr. Çiçek Coşkun 'Bir Alt-Kültür Ürünü Olarak Arabesk Müzik'

06.12.2017      Yrd. Doç. Dr. Eda Acara 'Türkiye Kırsalında Modernleşmenin Cinsiyeti'

20.12.2017      Yrd. Doç. Dr. Olgu Karan 'Boş Zamanlar ve Toplumsal Sınıflar'

01.03.2018      Yrd. Doç. Dr. Onur Bilginer 'Gündelik Direnişten Siyasal Direnişe'

15.03.2018      Yrd. Doç. Dr. Türkan Fırıncı Orman 'Feminizm ve Yeni Çocukluk Sosyolojisi'

29.03.2018      Dr. Emek Can Ecevit 'Türkiye'de Güncel Sanatın Kurumsallaşma Pratikleri'

26.04.2018      Murat Girgin 'Küreselleşme Bağlamında Çocuk Oyunlarının Değişmesi ve Kültüre Etkisi'

16.05.2018      Panel 'Dijital Sosyolojiye Disiplinlerarası Yaklaşımlar'

2016-2017 AKADEMİK YILI ETKİNLİKLERİ

19.10.2016      Prof. Dr. Yakup Kepenek 'Türkiye'nin Ekonomik ve Toplumsal Değişimi'

02.11.2016      Prof. Dr. Hayriye Erbaş 'Türkiye'den Çığır Açan Ama Yok Sayılan Bir Sosyolog: Behice Boran ve Sosyolojisi'

30.11.2016      Prof. Dr. Esra Burcu Sağlam 'Engellilik Tartışmalarında Sosyolojinin Önemi: Engellilik Sosyolojisi'

14.12.2016      Prof. Dr. Süleyman Sencer Ayata 'Toplumsal Tabakalaşma ve Siyasal Davranış'

08.03.2017      'Made in Dagenham/Kadının Fendi' film gösterimi

22.03.2017      Prof. Dr. Sibel Kalaycıoğlu 'Sosyolojik Hayal Gücü Herkese Gereklidir: Sosyolojinin Disiplinlerarası Bilime Katkısı'

05.04.2017      Doç. Dr. Mustafa Şen 'Sosyal Bilimlerin İmkanı Olarak Duygular Sosyolojisi'

19.04.2017      Prof. Dr. Mustafa Orçan 'Sosyolojik Açıdan 21. Yüzyılda Şehir Politikaları'

03.05.2017      Prof. Dr. İhsan Sezal 'Neden Sosyoloji: Bilimleriçi Bir Yolculuk'

16.05.2017      Doç. Dr. Serdar Sağlam 'Tarihi ve Toplumsal Boyutlarıyla Karikatür'

2015-2016 AKADEMİK YILI ETKİNLİKLERİ

04.11.2015      'Oyun' isimli belgeselin gösterimi Bölüm Başkanının moderatörlüğünde

11.11.2015      Prof. Dr. Tülay Uğuzman 'UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine Kayıtlı Bir Türk Geleneği: Geleneksel Sohbet Toplantıları/Yaren Teşkilatı'

18.11.2015      Araş. Gör. Oğuzcan Karakaya 'Gençlerde Suç Korkusu'

25.11.2015      Yrd. Doç. Dr. Türkan Fırıncı Orman 'Moderniteye Geçiş Sürecinde Çocuk Oyun Parkları: Bulgaristan Örneği'

02.12.2015      Yrd. Doç. Dr. Çiçek Coşkun 'Bir Türk Filmi 'Gelin' ve Bir Tunus Filmi 'Aziza': İki Ülkenin Modernleşme Süreçleri'

09.12.2015      Yrd. Doç. Dr. Emek Kepenek 'Dijital Oyunlara Sosyolojik Bir Bakış'

16.12.2015      Yrd. Doç. Dr. Ceyda Kuloğlu 'Kanser Hastalarının Hastalıkla Başa Çıkma Mekanizmaları: Sosyolojik Bir Analiz'

23.12.2015      Prof.Dr. Tülay Uğuzman 'Çanakkale Çevresinde Yapılan 'Köy Hayırları' Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme

24.02.2016      Prof. Dr. Mustafa Gündüz 'Özgür Olmak'

02.03.2016      Yrd. Doç. Dr. Ceyda Kuloğlu-Arş. Gör. Oğuzcan Karakaya 'DEXTER Dizisindeki Seri Katil ve Toplumsal Cinsiyet Meselesi'

09.03.2016      Prof. Dr. Rahmi Yağbasan 'Anılarla Akademik Yaşam Mücadelesi'

16.03.2016      Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı 'Türkiye'de Sosyoloji Okumanın Serüveni (Kuşaklar-Alışkanlıklar-Yeni Yönelimler)

23.03.2016      Prof. Dr. Ülker Gürkan 'Sosyoloji ve Hukukun Kesişme Noktası-Hukuk Sosyolojisi'

13.04.2016      Yrd. Doç. Dr. Çiçek Coşkun 'Türkiye'de Sosyal Değişim ve Türk Sineması'

27.04.2016      Prof. Dr. Mustafa Kuru 'Evrimin Bir Kanıtı Olarak Adaptasyon (Canlıların Ortama Uyumu)'

04.05.2016      Prof. Dr. Bahattin Akşit 'Teori ve Metot İlişkileri Çerçevesinde Sosyolojide Alan Araştırmaları(m)'

11.05.2016      Prof. Dr. Timur Karaçay 'GANDHI Şiddete Karşı 'Sevgi Gücü' ile Güneşin Batmadığı İmparatorluğu Dize Getiren Adam'

18.05.2016      Prof. Dr. Zekiye Kutlusoy 'Tarih-Toplum Bilimler Üzerine Felsefi Soruşturmalar'

2014-2015 AKADEMİK YILI ETKİNLİKLERİ

02.04.2014      Panel 'Türkiye'de Sosyolojinin Dünü, Bugünü, Yarını'

07.11.2014      Prof.Dr. Fügen Berkay 'Dünya'da ve Türkiye'de Sosyoloji'

21.11.2014      Prof. Dr. Orhan Türkdoğan 'Türkiye'nin Günümüz Toplumsal Sorunları'

05.12.2014      Prof. Dr. Mustafa Erkal 'Neden Sosyoloji Öğrenimine İhtiyaç Var''

27.02.2015      Prof.Dr. Birsen Gökçe 'Türkiye'de Sosyal Bilimlerde Alan Araştırmalarının Başlaması, Gelişimi ve Bugünkü Durumu'         

13.03.2015      Prof.Dr. Özer Ozankaya 'Türk Devrimi Örneğinde Toplubilimsel Yönetimin Yaşamda Uygulanışı: Emile Durkleim'ın  Etkisi'

27.03.2015      Prof. Dr. Korkut Tuna 'Sosyolojinin Ortaya Çıkış Koşulları ve Türkiye'ye Gelişi'

10.04.2015      Prof. Dr. Esin Küntay 'Toplum Değişme-Güncel Gelişmeler ve Sorunlar:Sosyal Araştırmanın Önemi'

15.05.2015      Prof. Dr. Yakın Ertürk 'İnsan Hakları Paradigması ve Sosyoloji'