Bilimsel Yayınlar (2018)

SCI/SSCI/AHCI: Q1, Q2 ve Q3

 

SCI/SSCI(AHCI): DİĞER

 

ALAN ENDEKSLERİ

Kepenek, E. B., Uğuzman, T. (2018). Haydi köyümüze geri dönelim! Tersine göçün sosyoekonomik etkileri: Yeniyol köyü örneği. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 18(40): 11-36. (ULAKBİM)

Ferhan, G. (2018). Kadına yönelik şiddet: Cinayet haberi çözümlemesi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 6(1), 297-318. (ULAKBİM)

Kepenek, E. B. (2018). Entrepreneurial mindset in video gaming sector: Evidence from Turkey. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 73(2), 643-666. (ULAKBİM)

Kepenek, E.B. (2018). The effects of adoption of new technology on the employment of young apprentices: The case of furniture sector in Siteler. Ankara Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 21(1), 132-168. (ULAKBİM)

Kepenek, E. B., (2018). Haydi köyümüze geri dönelim! Tersine göçün sosyo-ekonomik etkileri: Yeniyol köyü örneği. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 18(40), 11-36. (ULAKBİM)

Bilginer, O. (2018). Direniş siyaseti: Direnme hakkı ve siyasal direniş. Toplum ve Bilim, 143. 93-125.

Karan, O. (2018). The politics of 2011 riots in North London: How riots did not culminate into inter-ethnic conflict?. Border Crossing, 8(1), 76-102.

Sırma, Ç. S. (2018), Sosyal bilimler perspektifinden nitel araştırmalarda etik ve aydınlatılmış onam. Social Sciences Studies Journal (SSSJ), 4(19), 2215-2221.

Sırma, Ç. S. (2018), Zayıflığın sosyo-kültürel inşası bağlamında gençlerde zayıf bedene sahip olmanın anlamı. Gençlik Araştırmaları Dergisi, 6(14), 149-161.

KİTAPLAR

Kepenek, E., Gürçay, H., Tekin, E. (2018). Türkiye’de dijital oyun ve animasyon. Retro Yayın.

KİTAP BÖLÜMLERİ

Uğuzman, T.  (2018). Kente göçün aile yapısında ortaya çıkardığı bazı değişimler: Dörtdivan örneği. Aça, M. (Der.), Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (ss.39-47). Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi.

Uğuzman, T. (2018). Yirmi beş yıllık sürede bir Karadeniz kasabasında ailede kadınlar arası ilişkilerde ortaya çıkan bazı değişmeler. Ünver, D. (Der.), IV. Uluslararası Ukrayna’da Türkçe Konuşan Halklar Sempozyumu (ss. 9-27).

Özarslan, O. (2018). Durkheim'in kayıp kıtası: Sosyalizm dersleri. Tatlıcan, Ü., & Öğütle, V. S. (Der.), Emile Durkheim’ı yeniden okumak (ss. 97-112). Phoenix Yayınları.

Coşkun, Ç. (2018). Docudrama and reality: Representation of social life in Turkey. In Aslan, Ş., & Erdağı, B. (Eds.), Current debates in Sociology & Philosophy (pp. 57-67). IJOPEC Publication.