Dr. Öğr. Üyesi OLGU KARAN

Sosyoloji ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2127
E-Posta : olgukaran[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2015), London Metropolitan University, Sosyal Politika
 • Yüksek Lisans (2003), Dalarna University, Politik Sosyoloji
 • Lisans (2002), Bilkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi

Çalışma Alanları


 • SOSYAL BİLİMLER

 • SOSYOLOJİ

Ödüller


 • Karan O. Excellent Paper Award. International Academy of Science, Technology, Engineering and Management", Sydney", 25/11/2018.

Projeler


 • Kentsel Mültecilerin Adaptasyon ve Uyum Süreçlerine Yeni Bir Bakış Açısı: Kapsayıcı Kent İnşası Amaçlı Sosyal İnovasyon Deneyi. ", ", TÜBİTAK", 15/05/2020.

 • Karan O, Kocamüminler A, Tanman Ş. Erkeklik ve Sürücü Performansları. ", ", Başkent Üniversitesi", 20/04/2019.

Kitaplar


 • Karan O. Syrian Refugee Entrepreneurship and Differentiated Integration in the Districts of Hatay, Turkey. In:Fethiye Tilbe & Elli Heikkila editors. Work and Migration: Case Studies from Around the World. London: Transnational Press London; 2021

 • Karan O. İngiltere'de Sanayisizleşme ve Türkiyeli Göçmenler: Aidiyet, Dayanışma, Toplumsal Cinsiyet. In:Göç-Mekan-Siyaset: Toplumsal Mekansal Hareketlilikler ve Planlama. : TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını; 2019. p.204-227.

 • Karan O. Economic Survival Strategies of Turkish Migrants in London. London: Transnational Press London; 2017

 • Karan O. State Management of Immigrant Organisations in Sweden. In:Wendy Pojmann editors. Migration and Activism in Europe Since 1945. New York: Palgrave Macmillan; 2008. p.175-192.

Makaleler


 • Karan O, Kocamüminler A, Tanman Ş. Hegemonik Erkeklik Trafikte: Üniversiteli Gençlerin Sürücü Davranışlarına İlişkisel Bir Bakış. Moment Dergi, 2021; :-. ( DOAJ )

 • Karan O, Çakır B, Kurtarır E. Hatay'daki Suriyeli Mültecilerin Girişimcilik Alanındaki Deneyimleri ve Mekânsal Faktörler. Göç Dergisi, 2020; 7(1):77-94. ( ERIH PLUS )

 • Karan O. Suriyeli Mültecilerin Esnaflaşmasını Anlamada Bourdieucu Yaklaşımın Olanakları. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi. Özel Sayı: Nüfus ve Toplum., 2019; 39(2):249-276. ( ESCI;TÜBİTAK ULAKBİM TR-Dizin )

 • Karan O. Changing Cultural Practices, Self-Identifications and Gender Roles of Kurdish and Turkish Catering and Retail Business Owners in London. Problemy Zaradzania - Management Issues. Special Issue on Contemporary Entrepreneurship in Research and Practice: Multiple Dimensions and Contexts for Entrepreneurial Activity, 2019; 17(1):107-129. ( ESCI )

 • Karan O. The Politics of 2011 Riots in North London: How Riots did not Culminate into Inter-Ethnic Conflict?. Border Crossing, 2018; 8(1):76-102. ( ERIH PLUS )

 • Karan O. Collective Resource Mobilisation for Economic Survival within the Kurdish and Turkish Communities in London. Border Crossing, 2016; 6(2):219-239. ( EBSCO )

Bildiriler


 • Karan O, Taş BE. Racism on the Web: A Case Study on Representation of Syrian Hookah. The Migration Conference: ; 06/07/2021 - 10/07/2021

 • Karan O. Londra?daki Türkiyelilerin Çalışma Hayatı. Tekirdağ Namık Kemal University Faculty of Economics and Administrative Sciences International Symposium on Labor Economics and Industrial Relations: ; 06/05/2021 - 07/05/2021

 • Karan O. Suriyelilerin Emek Piyasasındaki Deneyimleri. Uluslararası Göç ve Göçmenler Toplantısı: Belirsizlik ve Farklılık Paneli: Zoom; 25/12/2020

 • Karan O. Precarious Entrepreneurship in Hatay: Syrians at the Brink. The Migration Conference 2020-Integration and Beyond 3: Online; 08/09/2020 - 11/09/2020

 • Karan O. Prefigurative Politics in Social Movements and Sustainability. Sixteenth International Conference on Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability: Santiago/Chile; 29/01/2020 - 31/01/2020

 • Karan O. Bourdieusian Multi-layered Approach in Explaining Migrant Self-Employment. The Migration Conference 2019: Bari/Italy; 18/06/2019 - 20/06/2019

 • Karan O. A Comparative Study to Examining the Entrepreneurial Activity. The Case of Turkish Cypriot and Mainland Turkish and Kurdish Habitus in Small Business Ownership in London. The Migration Conference 2019: Bari/Italy; 18/06/2019 - 20/06/2019

 • Karan O, Kocamüminler A, Tanman Ş. Erkeklik Normları ve Gençlerin Trafikteki Sürücü Davranışlarına İlişkisel Bir Bakış. TMMOB Şehir Plancıları Odası Toplumsal Cinsiyet/Kent/Mekan Sempozyumu: Ankara; 11/05/2019 - 12/05/2019

 • Karan O, Kocamüminler A, Tanman Ş. Erkeklik ve Sürücü Performansları. V. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi: İstanbul; 13/12/2018 - 14/12/2018

 • Karan O. Changing and Shifting Cultural Practices and Self-Identifications of Kurdish and Turkish Catering and Retail Business Owners in London. International Academy of Science Technology, Engineering and Management (IASTEM): Sydney; 24/11/2018 - 25/11/2018

 • Karan O. Londra'daki Türkiyelilerin Değişen, Dönüşen Kültürel Pratikleri, Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Aidiyet Tanımlamaları. 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 42. Kolokyumu: Göç, Mekan, Siyaset: İzmir; 07/11/2018 - 09/11/2018

 • Karan O. Göçmenlerin Esnaflaşmasını Anlamada Bourdieu Sosyolojisinin Olanakları. II. İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi: Ankara; 10/10/2018 - 12/10/2018

 • Karan O. The 2011 Riots in London: The Response of Kurdish and Turkish Communities. The Migration Conference: Athens; 23/08/2017 - 26/08/2017