Prof. Dr. TÜLAY UĞUZMAN

Halkla İlişkiler ve Tanıtım ProgramıTel : 0312 246 6633
E-Posta : tuguzman[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (1985), Ankara Üniversitesi, Halkbilim
 • Yüksek Lisans (1978), Ankara Üniversitesi, Sosyal Ve Kültürel Antropoloji
 • Lisans (1975), Ankara Üniversitesi, Sosyal Ve Kültürel Antropoloji

Çalışma Alanları


 • SOSYOLOJİ

Ödüller


 • Uğuzman T. Türk Halk Kültürüne Hizmet Ödülü 2003. Folklor Araştırmaları Kurumu", Ankara", 20/12/2003.

Kitaplar


 • Uğuzman T. Yirmi Beş Yıl Sonra Dörtdivan Dörtdivan'da Değişme Değişime Uyum ve Direnç Bir Yeniden Ziyaret/Revisit Çalışması. Ankara: Ürün Yayınları; 2020

 • Uğuzman T. Unesco'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine Kayıtlı Bir Türk Geleneği; Geleneksel Sohbet Toplantıları/Yâren Teşkilatı. In:Tülay Uğuzman vd. editors. Başkent Üniversitesi Sosyoloji Sohbetleri (2014-2016). Ankara: Başkent Üniversitesi Geliştirme Vakfı İktisadi İşletmesi; 2020. p.122-146.

 • Berkay F, Türkdoğan O, Erkal M, Gökçe B, Ozankaya Ö, Tuna AK, Küntay E, Uğuzman T, Gündüz M, Kayalı K, Gürkan Ü, Akşit B. Tülay Uğuzman vd. editors. Başkent Üniversitesi Sosyoloji Sohbetleri (2014-2016). Ankara: Başkent Üniversitesi Geliştirme Vakfı İktisadi İşletmesi; 2020

 • Uğuzman T. Tülay Uğuzman editors. Atasözlerine ve Deyimlere Yansıyan Türk Halk Düşüncesi. Ankara: Nobel Yayınları; 2014

 • Uğuzman T. Türk Sosyolojisinde Köy, Kent ve Kasaba Araştırmaları Üzerine Genel Bir Değerlendirme. In:Tülay Uğuzman / Nevin Güngör Ergan, Esra Burcu, Birsen Şahin editors. Prof. Dr. Orhan Türkdoğan?a Armağan Sosyoloji Yazıları 2. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları; 2010. p.313-333.

 • Uğuzman (Er) T. Dörtdivan Kasabasının Sosyal ve Kültürel Araştırması. Ankara: Dörtdivan Köroğlu Kalkınma ve Dayanışma Vakfı Yayını.(Kültür Bakanlığı'nın Katkılarıyla); 2000

 • Uğuzman (Er) T. Tülay Uğuzman editors. Simav İlçesi ve Çevresi Yâren Teşkilatı. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Millî Folklor Araştırma Dairesi Yayınları: 101, Gelenek Görenek ve İnançlar Dizisi: 5 1988, VIII + 151 s.; 1988

 • Er (Uğuzman) T. Tülay Er (Uğuzman) editors. Kemal Tahir'in Altı Romanının Halkbilimsel Açıdan Değerlendirilmesi. Ankara: Feryal Matbaası; 1986

Makaleler


 • Kepenek EB, Uğuzman T. Haydi Köyümüze Geri Dönelim! Tersine Göçün Sosyoekonomik Etkileri: Yeniyol Köyü öRNEĞİ. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 2018; 18(40):11-36. ( Tübitak Ulakbim )

 • Uğuzman T. Tarih ve Toplum Köy ve Kent. İstanbul Journal of Sociological Studies, 2017; 1(55):495-498. ( EBSCO )

Bildiriler


 • Uğuzman T. KADININ STATÜSÜNDE ORTAYA ÇIKAN YÜKSELİŞİN SOMUT GÖRÜNÜMLERİ: BİR TÜRK KASABASINDAN ÖRNEKLER. 10. International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education: ; 17/06/2019 - 18/06/2019

 • Uğuzman T. Turizm Sektöründe Türk Kültüründen Etkin ve Etkili Bir Biçimde Yararlanılması Gerekliliği. 6. Uluslararası Multidisipliner çalışmalar Kongresi: ; 26/04/2019 - 27/04/2019

 • Uğuzman T. Bir Batı Karadeniz Kasabasında Sosyal ve Kültürel Değişme: Dörtdivan Örneği. 6. Uluslararası Multidisipliner çalışmalar Kongresi: ; 26/04/2019 - 27/04/2019

 • Uğuzman T. Kente Göçün Aile Yapısında Ortaya Çıkardığı Bazı Değişimler: Dörtdivan Örneği. Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu: ; 08/11/2018 - 10/11/2018

 • Uğuzman T. Yirmi Beş Yıllık Sürede Bir Karadeniz Kasabasında Ailede Kadınlar Arası İlişkilerde Ortaya Çıkan Bazı Değişmeler. 4. Uluslararası Ukrayna'da Türkçe Konuşan Halklar Sempozyumu: ; 08/08/2018 - 12/08/2018

 • Uğuzman T. Bir Karadeniz Kasabasında Gurbetçilikten Yazlıkçılığa Evrilen Süreçte Toplu Bayramlaşma Gelenekleri. 5th International Conference on Turkey and Turkish Studies: ; 02/07/2018 - 05/07/2018

 • Uğuzman T. Atasözleri ve Deyimler Aracılığı ile Türk Ataların İnsana İlişkin Olarak İnsanlığa Söyledikleri. Uluslararası Türkiye-Çekya İlişkileri Sempozyumu ve Karma Türk Sanatları Sergisi: ; 10/07/2016 - 14/07/2016

 • Uğuzman T. Sosyal Antropolojide Yeniden Ziyaret Çalışmaları Üzerine. Uluslararası Türkiye-Çekya İlişkileri Sempozyumu ve Karma Türk Sanatları Sergisi: ; 10/07/2016 - 14/07/2016

 • Uğuzman T. SOSYAL ANTROPOLOJİ VE SOSYOLOJİDE ?YENİDEN ZİYARET ÇALIŞMALARI? ÜZERİNE. Uluslararası Türkiye-Çek Cumhuriyeti İlişkileri Sempozyumu: ; 10/07/2016 - 14/07/2016

 • Uğuzman T. Yarenlik ve Yaren Kültürü Üzerine Bir Değerlendirme. Anadolu Sohbet Gelenekleri ve Yaren Sempozyumu: ; 02/04/2016 - 04/04/2016

 • Uğuzman T. Çanakkaye Çevresinde Yapılan Köy Hayırları Üzerine Ssosyolojik Bir Değerlendirme. Başkent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Sohbetleri 8: ; 23/12/2015

 • Uğuzman T. UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine Kayıtlı Bir Türk Geleneği: Geleneksel Sohbet Toplantıları/Yaren Teşkilâtı. Başkent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Sohbetleri 2: ; 11/11/2015

 • Uğuzman T. TÜRK HALK KÜLTÜRÜNÜN BAZI SÖZLÜ ÜRÜNLERİNE YANSIYAN KADIN ALGISI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Halk Kültüründe Kadın Uluslararası Sempozyumu: ŞanlıUrfa; 13/03/2015 - 15/03/2015

 • Uğuzman T. Türk Halkının Zenginlik- Yoksulluk ve Tutumluluk-Savurganlık Konularındaki Algılamalarının Atasözlerindeki Yansımaları. Halk Kültüründe İktisat ve Ticaret Uluslararası Sempozyumu: ; 07/03/2015

 • Uğuzman T. ATASÖZLERİ VE DEYİMLER ARACILIĞI İLE TÜRK ATALARIN İNSANA İLİŞKİN OLARAK İNSANLIĞA SÖYLEDİKLERİ. Hollanda'ya Türk İşgücü Göçünün 50. Yılında Türkiye-Hollanda İlişkileri Uluslararası Sempozyumu: Amsterdam/Hollanda; 05/10/2014

 • Uğuzman T. Aynı Zamanda Bir Tür Halk Eğlencesi Olan Simav Yaren Toplantılarında Kültüre, Sanata ve Sanatçıya Saygı. Hollanda'ya Türk İşgücü Göçünün 50. Yılında Türkiye-Hollanda İlişkileri Uluslararası Sempozyumu: Amsterdam/Hollanda; 05/10/2014

 • Uğuzman T. Türkiye Ve Makedonya?da Yaşayan Türk Halkları Ağızlarında Dolaşan Atasözlerinde İyilik ve Kötülüğe İlişkin Algılamalar. XVII. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu: Makedonya; 04/05/2012 - 07/05/2012

 • Uğuzman T. Türk Halkının Zenginlik- Yoksulluk ve Tutumluluk-Savurganlık Konularındaki Algılamalarının Atasözlerindeki Yansımaları. Halk Kültüründe İktisat ve Ticaret Uluslararası Sempozyumu: Şanlıurfa; 27/04/2012 - 29/04/2012

 • Uğuzman T. Kültürel Doku Analizinde Gelenek, Geçiş Dönemleri ve Kültür Ekonomisi. Türk Halk Biliminin 100. Yılına Doğru Bir Durum Tespiti: 1. Türk Halk Bilimi Çalışmaları Kurultayı? ?Türk Halkbilimi Araştırma Eğilimlerinde Yöntemler, Kuramlar, Tespitler ve Öneriler: İstanbul Kültür Üniversitesi; 16/09/2011 - 18/09/2011

 • Uğuzman T. TÜRK HALK KÜLTÜRÜNÜN SÖZLÜ ÜRÜNLERİNDEN OLAN ATASÖZLERİNDE DOSTLUK-DÜŞMANLIK İKİLEMİ HAKKINDA ÜRETİLEN HALK DÜŞÜNCESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Uluslararası Türkiye-Mısır-Afrika İlişkileri Sempozyumu: Mısır; 02/11/2009 - 07/11/2009

 • Uğuzman T. Türk Sosyolojisinde Kasaba Araştırmalarının Yeri ve Önemi. Türkiye?de Sosyoloji ve Sorunları Paneli: ÇOMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü; 02/05/2008

 • Uğuzman (Er) T. Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde Batı Alanya Yörükleri. IV.Alanya Tarih ve Kültür Semineri: Alanya / Antalya; 18/10/1994 - 20/11/1994