Duyurular
Yaz Okulunda Açılması Planlanan Dersler

 

Ders Kodu

Ders Adı

SOSY102

Genel Sosyoloji II

SOSY105

Felsefeye Giriş I

SOSY106

Felsefeye Giriş II

SOSY104

Sosyal ve Kültürel Antropoloji

SOSY216

Toplumsal-Kültürel Yapı ve Değişme

SOSY327

Köy-Kasaba ve Kent Sosyolojisi

SOSY306

Bilgi ve Bilim Sosyolojisi

SOSY325

Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Yöntemleri

SOSY326

Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri

SOSY402

Postmodern Teoriler

SOSY312

Kültürel Çalışmalar

SOSY420

Kültür Sosyolojisi

SOSY313

Kadın Çalışmalarına Giriş

SOSY210

Eğitim Sosyolojisi