Bilimsel Yayınlar (2019)

SCI/SSCI/AHCI: Q1, Q2 ve Q3

 

SCI/SSCI(AHCI): DİĞER

 

ALAN ENDEKSLERİ

Gündüz, F. (2019). Sembolik şiddet ve sığınma evlerindeki kadınlar. Düşünce Dünyasında Türkiz, 10, 527-551.

Kepenek, E. B. (2020). Yaratıcı endüstrileri ve girişimci üniversiteler ilişkisi: Dijital oyun sektörü üzerinden bir inceleme. Politik Ekonomik Kuram, 4(1), 141-169.

Kepenek, E. B. (2020). Türkiye dijital oyun sektöründe nitelikli işgücü sorunsalı: Sosyo-ekonomik bir bakış. Politik Ekonomik Kuram, 4(2), 296-309.

Kepenek, E. B. (2020). Yeni ve yükselen bir alan: Dijital oyunlar sosyolojisi. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 23(2), 186-213.

Coşkun, Ç. (2019). Feminist uluslararası ilişkiler yazını üzerine bir inceleme. Kadın/Woman 2000- Kadın Araştırmaları Dergisi, 20(2),1-9.

Coşkun, Ç. (2019). Visual culture and course contents: The use of visual materials in gender education. International Journal of Eurasia Social Sciences, 10(36), 458-470.

Karan, O. (2019). Changing cultural practices, self-identifications and gender roles of Kurdish and Turkish catering and retail business owners in London. Problemy Zarzadzania – Management Issues. 17(1), 107-129.

Karan, O.  (2019). Suriyeli mültecilerin esnaflaşmasını anlamada Bourdieucu yaklaşımın olanakları. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi. 39(2), 249-276.

Sırma, Ç. S. (2019). Türk tütününün sigara reklamlarına yansıması: Fatima, Abdulla, Murad, Helmar ve Omar örnekleri, 1910-1945. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 6(4), 359-380.

KİTAPLAR

 

KİTAP BÖLÜMLERİ

Karan, O. (2019). İngiltere’de sanayisizleşme ve Türkiyeli göçmenler: Aidiyet, dayanışma, toplumsal cinsiyet. Göç Mekan Siyaset: Toplumsal Mekansal Hareketlilikler ve Planlama (ss. 204-227). TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını.