Bilimsel Yayınlar (2020)

SCI/SSCI/AHCI: Q1, Q2 ve Q3

 

SCI/SSCI(AHCI): DİĞER

Gündüz, F. (2020). Sociological foundations of success of Turkish tv soap operas in the Balkans. Propósitos y Representaciones, 8(2), 797. https://doi.org/10.20511/pyr2020.v8nSPE2.7976520463

ALAN ENDEKSLERİ

Gündüz, F., & Bal, N. (2020). Yeni koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle mücadelede Türkiye Devleti’nin izledigi stratejik iletişim. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, (35), 382-421. https://doi.org/10.14520/adyusbd.756343

Gündüz, F. (2020). Türkiye’nin yeni koronavirüs (Kovid-19) salgını ile sınavı: Güvenli gelecek inşası çalışmaları ve kamuoyu algısı. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 8(23), 447-467.

Coşkun, Ç. (2020). Modernization and social change: Social structure in Kılavuzlar Village. Turkish Studies-Social Sciences, 15(7), 53-65.

Bilginer, O. (2020). The resistance of multitude in the age of empire. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(4), 755-761.

Bilginer, O. (2020). Foucault’s genealogy of power and conception of resistance: A critique. International Journal of Advanced Science and Technology, 29(7), 11521-11527.

Karan, O., Çakır, B., & Kurtarır, E. (2020). Hatay’daki Suriyelilerin girişimcilik alanındaki deneyimleri ve mekansal faktörler. Göç Dergisi, 7(1), 77-94.

Özarslan, O. (2020). Göç ve bedel bedenler. Göç Dergisi, 7(2), 273 – 290. https://doi.org/10.33182/gd.v7i2.710

KİTAPLAR

Uğuzman, T. (2020). Yirmi beş yıl sonra Dörtdivan’da değişme, değişime uyum ve direnç bir yeniden ziyaret/revisit çalışması. Ürün Yayınları.

Uğuzman, T., Üzüm, M., Coşkun, Ç. vd. (Der.). (2020). Sosyoloji Sohbetleri 2014-2016. Başkent Üniversitesi Geliştirme Vakfı.

KİTAP BÖLÜMLERİ

Coşkun Ç. (2020). Digital literacy in the world of digital natives. In E. Eşiyok (Eds.), Handbook of research on new media applications in public relations and advertising (pp. 486-504). IGI Global.

Coşkun Ç. (2020). Sosyal ağlar ve yaşam tarzı. Y. Ercil, Ç. Baskıcı ve S. Atan, (Der.), Ağ analizi: Teori ve uygulamalar (ss. 283-300). Seçkin Yayıncılık.

Özarslan, Osman. (2020). Taşra sıkıntısı, dar zamanlar geniş mekanlar, toplumsal cinsiyet. A. Kuryel (Der.), Sıkıntı var: Sıkıntı kavramı üzerine denemeler (ss. 89-108). İletişim Yayınları.

Dağdelen Özuz, E. (2020). Niklas Luhmann’s theory of social systems. In Ercil, Y., & Baskıcı, C. (Eds.), In system and systems thinking (pp. 152-174). Trafford.