Bilimsel Yayınlar (2021)

SCI/SSCI/AHCI: Q1, Q2 ve Q3

Sırma, Ç. S. (2021). Yirmi beş yıl sonra dörtdivan dörtdivan’da değişme değişime uyum ve direnç bir yeniden ziyaret / revisit çalışması. Folklor Edebiyat Dergisi, 27(3), 969-975. [Kitap Tanıtımı]

ALAN ENDEKSLERİ

Gündüz, F. (2021). Kadın sığınma evlerindeki kadınların habitusları: Kültürel, ekonomik ve sosyal sermayeleri. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 56(-2), 507-526. https://doi.org/10.15659/3.sektör-sosyal-ekonomi.21.03.1560 6519651

Coşkun, Ç. (2021). The illusion of flawless life on social media: Vlogs and real life. Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, 3(5), 684-701.

Coşkun, Ç. (2021). Türk sinemasında kadın ve anlatı: Arım, balım, peteğimden on kadın'a. Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 9(56), 30-40.

Karan, O., Kocamüminler, A., & Tanman, Ş. (2021). Hegemonik erkeklik trafikte: Üniversiteli gençlerin sürücü davranışlarına ilişkisel bir bakış, Moment Dergi, 8(2): forthcoming.

Turhan, E. (2021). Ölüm Sosyolojisi ekseninde ölüm kaygısı ve koronavirüs. Habitus Toplumbilim Dergisi, 2(2), 85-101.

KİTAPLAR

Ozalp, H. D. (2021). Türkiye havacılık ve uzay sanayi: Nitelikli teknik iş gücünün ekosistem anlayışıyla yetiştirilmesi. Orion. ISBN: 9786257294119.

KİTAP BÖLÜMLERİ

Gündüz, F. (2021). Şiddetin ne’liği ve yönelimi: Kadına şiddet ve günümüzdeki durumu. Ş. Gürtunca Evrim (Der.), Türkiye'de kadın: Tarihi ve talihi (ss. 356). Libra Kitapçılık ve Yayıncılık, ISBN:978-625-7900-70-6

Kepenek, E. B. (2020). Girişimcilikte ekip önemli midir? Dijital oyun sektörü üzerinden bir değerlendirme. S. Akçomak, & B. Beyhan (Der.), Türkiye’de yenilik tabanlı girişimcilik (ss. 181-200). İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Paköz Türkeli, A., Coşkun, Ç. (2021) From physical world to a digital one: The impacts of covid-19 pandemic on women university students. In Ö. Öztürk (Eds.), Studies in humanities: contemporary discussions (pp.15-30). Dakam Books.

Coşkun, Ç. (2021) 1980 sonrası toplumsal değişim ve Türk edebiyatı. In A. Şeker, E. Özcan (Der.), Edebiyat sosyolojisini güncel kılmak. (ss. 295-307). Nika Yayınevi.

Bilginer, O. ve Aykan, B. (2021) Salgın dil oyunlarında düşmanlaştırılan COVID-19. B. Aykan, & O. Bilginer (Der.), Salgın halleri: COVID-19 ve toplumsal eşitsizlikler. Nika Yayınevi.  ISBN: 978-625-7653-28-2.

Karan, O . ( 2021). Syrian refugee entrepreneurship and differentiated integration in the districts of Hatay, Turkey.  In Work and migration: Case studies from around the world. Transnational Press London. forthcoming.

Ozalp, D. Örgütsel Sinizm. Can-Yalçın R., & Fayganoğlu P. (Der.), Örgütlerin karanlık yüzü. Ankara: Siyasal. forthcoming