Duyurular
2023-2024 Akademik Yılı Erasmus Öğrenci Hareketliliği

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus+ Değişim Programları kapsamında 2023-2024 Akademik Yılı Erasmus Öğrenci Hareketliliği Merkez Başkanlığı'ndan talep edilen hibe tutarı için seçilmek üzere öğrenim ve staj hareketliliği için başvuru süreci sürecinin başlatılması planlanmaktadır. Uygun bulunduğu takdirde Üniversitemiz "Erasmus ve Diğer Değişim Programları Yönergesi" esaslarına bağlı kalınarak bölümlerimizin ikili anlaşmalarına göre programlardan yararlanmak isteyen öğrencilerimizin ve staj hareketliliğinden faydalanmak isteyen öğrencilerimizin Erasmus öğrenci başvuru evraklarının 24 Şubat 2023 tarihi mesai saati bitimine kadar çevrimiçi olarak Erasmus Portalı üzerinden e-devlet ile giriş yaparak https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/giris    üzerinden yapmaları ve eş zamanlı olarak başvuru formlarını Bölüm Erasmus Koordinatörlerimize iletilmesi gerekmektedir. İlgili duyuru Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Koordinatörlüğünün web sitesinde yayımlanmıştır: https://uik.baskent.edu.tr/kw/duyuru_ayrinti.php?birim=161&menu_id=34&dil=TR&did=143418

Erasmus Başvuru Takvimi

20 Ocak – 24 Şubat 2023: Öğrencilerin başvurularını e-devlet ile giriş yaparak https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/giris   üzerinden yapması ve Fakülte/Bölüm Erasmus Koordinatörlerine belgelerini sunması

27 Şubat – 3 Mart 2019: Başvuru evraklarının Koordinatörlüğümüze incelenmesi ve başvuran öğrencilere ilişkin bilgilerin Yabancı Diller Yüksekokuluna bildirilmesi

6-10 Mart 2023 haftası: İngilizce Yazılı Sınavı

Sınav Yeri ve saati: Sınav Salonu ve Detaylar web sitemizde “Duyurular” Bölümünde ayrıca belirtilecektir.