Yüksek Lisans Tezleri

Öğrenci

Tez Adı

Danışman

Janset Günaydın

Marshall Yardımlarının Türk Köylüsüne Etkilerinin Seçili Edebi Eserlere Yansıması

Prof. Dr. Tülay Uğuzman

Şevket Burak Işık

Yeni Kimlik İnşasında Oyunun Rolü: Bir Temellendirilmiş Kuram Çalışması

Prof. Dr. Aytül Kasapoğlu

Ahmet Koşar

Gündelik Yaşamda Korona virüs Salgının Etkileri: Türkiye Emekliler Derneği Örneği

Prof. Dr. Aytül Kasapoğlu

Deniz Depboylu

Türkiye Medyasında Kadınların Temsili

Prof. Dr. Mustafa Gündüz

Gönül Erdal Dağıstanlı

Normalizasyon Kavramı Bağlamında Esrar Kullanımında Ülke Politikaları: Karşılaştırmalı Bir

Analiz

Prof. Dr. Mustafa Gündüz

Mustafa Gökhan Yıldırım

Toplumsal Cinsiyet

Prof. Dr. Mustafa Gündüz

Sema Yıldırım

Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Sosyal

Sorumluluk Projelerinde Yer Alma Durumu

Doç. Dr. Ceyda Kuloğlu

Eylül Ersoy

Gözetim Çalışmaları Temelinde Black Mirror Dizisi: Gerçek ve Kurmaca Hayat İlişkisi

Dr. Öğr. Üyesi Çiçek Coşkun

Sakine Yağmur Güneş

Damızlık Kızın Öyküsü Dizisinde Kadının Toplumsal Açıdan Temsili

Dr. Öğr. Üyesi Çiçek Coşkun

Hüseyin Ali Aksu

Metropoldeki Yabancılaşma Probleminin Sinemada Temsili: Taxi Driver

Dr. Öğr. Üyesi Emek Barış Kepenek

Fırat Tekbaş

Esnaflaşmanın Hatay’da Geçici Koruma Altındaki

Suriyelilerin Uyum Süreçlerine Etkisi

Dr. Öğr. Üyesi Olgu Karan

Işınsu Köksal

Hak Savunusu Yapan Sivil Toplum Kuruluşlarının Suriyeli Mülteciler Odağında Sosyolojik Analizi

Dr. Öğr. Üyesi Olgu Karan