Kalite

BÖLÜM LOGOSU

Bölüm logosu için tıklayınız.

 

BÖLÜM MİSYON, VİZYON VE DEĞERLERİ

Sosyoloji, özellikle sanayileşme süreci ve dijitalleşme gibi önemli toplumsal dönüm noktaları sonrasında toplumların yapılarında meydana gelen değişimleri-dönüşümleri anlama, yorumlama çabasında olan bir bilim olarak önemini hızla arttırmaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sosyoloji; pek çok alanda, özellikle de toplumsal yapı dinamiklerinin nesnel olarak analiz edilmesi sürecinde, kendisine büyük ölçüde ihtiyaç duyulan bir bilim olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sözü edilen bu çerçeve içinde, Türkiye’de toplumun dinamiklerine bağlı olan toplumsal yapıyı, hem yerel hem de küresel ölçekte anlayacak, analiz edecek, değerlendirecek, yorumlayacak, alanında ve konusunda yeterli eğitim almış sosyologlara eskiden olduğundan daha fazla ihtiyaç duyulduğu açıktır. Pek çok kamu kurum ve kuruluşunda sosyologların istihdam edilmekte ve özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında da sosyologlara artık daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda, nitelikli eğitim-öğretim veren sosyoloji bölümlerinde iyi yetişmiş sosyologların, gerek ülkemize gerekse toplumumuza sağlayacağı katkının büyüklüğü son derece açıktır.

Buradan hareketle Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde açılmış bulunan Sosyoloji Bölümü’nün en temel amacı; ülkemizin ihtiyaç duyduğu sosyolojik bakış açısına sahip, toplumsal yapı analizleri yapabilecek, konusunda uzman, nitel ve nicel araştırma konularında deneyim kazanmış, sosyal ve kültürel gerçekliğe duyarlı, kuramsal ve yöntem bilimsel donanıma sahip, Türkiye’nin sosyo-ekonomik durumuna yönelik araştırmalar yapabilecek, uluslararası literatüre hâkim sosyologlar yetiştirmektir.

Bölümümüz öğrencileri Psikoloji ve Siyaset Bilimi gibi sosyoloji ile ilişkili alanlarda Çift Anadal ve Yandal programlarına katılabilmekte aynı zamanda Erasmus+ programı sayesinde eğitimlerinin bir bölümünü yurt dışında anlaşmalı olduğumuz okullarda tamamlayabilmektedirler.

Sosyoloji Bölümü mezunları, çok çeşitli kuruluş ve alanlarda sosyolog, uzman, uzman yardımcısı, veri analisti, araştırmacı, değerlendirici, koordinatör, danışman ve yönetici olarak istihdam edilebilmektedir.

Tanıtım kataloğumuzu incelemek için lütfen tıklayınız. 

Program Yeterlikleri ve Kazanımları

 1. Sosyolojinin bir bilim olarak ortaya çıkışını ve gelişimini analiz eder.
 2. Toplumsal gerçekliğin çok katmanlı ve çok boyutlu olmasıyla uyumlu olarak dünyada ve Türkiye'de geliştirilen farklı sosyoloji ekollerini ve temsilcilerini tanır.
 3. Sosyolojinin çok paradigmalı yapısındaki farklı yaklaşımların ön kabullerine göre tanımları değişen temel kavramları karşılaştırarak tartışır.
 4. Klasik, çağdaş ve güncel sosyolojik kuramsal ve metodolojik yaklaşımları eleştirel düzlemde tartışır.
 5. Başta nicel ve nitel araştırma yöntemleri olmak üzere farklı özelliklere sahip sosyolojik araştırma metodlarını çözümleyerek araştırmanın temel aşamalarını uygulayıp veri destekli bulguları yorumlar.
 6. Gündelik yaşamdaki toplumsal sorunları, farklılıkları ve belirsizlikleri kesişimsel ve ilişkisel sosyolojik bakış açısıyla tartışır.
 7. Sosyolojinin aile, din, eğitim gibi temel toplumsal kurumlar kadar kadın, çevre, göç, sağlık, suç gibi problem odaklı uzmanlık alanlarını çözümler.
 8. Sosyal psikoloji, psikoloji, mantık, sosyal antropoloji, edebiyat, siyaset, felsefe, eğitim, iktisat, tarih, hukuk gibi sosyal bilimlerin yanı sıra fen ve sağlık bilimleriyle ve müzik, resim, sinema gibi sanat dalları ile interdisipliner şekilde ilişki kurar.
 9. Kuram ve uygulama bütünlüğü sağlamanın bir gereği olarak akademik çalışmaların yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri yürütür ve ileriye dönük sosyal politika önerileri üretir.
 10. Sosyolojinin mesleki yönünü tanıyarak istihdam alanlarını ve sorunlarını tartışır.
 11. Teknolojik yenilikler paralelinde ortaya çıkan toplumsal dönüşümleri ve eğilimleri analiz ederek teorik ve uygulamalı olarak sosyolojiden beklenen katkıları çözümler.
 12. Yabancı dil yetkinliğine sahip olarak kendini uluslararası alanda İngilizce ifade eder.

 

YÖNETMELİK, YÖNERGE VE POLİTİKALAR

Üniversite Kalite Politikaları için tıklayınız.

Üniversite Yönetmelik ve Yönergeleri için tıklayınız.

Birim Stratejik Planı

Birim Performans Raporları

01 Ekim 2017 - 30 Eylül 2018

01 Ekim 2018 - 30 Eylül 2019

01 Ekim 2019 - 30 Eylül 2020

01 Ekim 2020 - 30 Eylül 2021

01 Ekim 2021 - 30 Eylül 2022

Birimin PÜKO Döngüleri

Sosyoloji Bölümü Eğitim-Öğretim PUKO Döngüsü

Sosyoloji Bölümü Toplumsal Katkı PUKO Döngüsü

Sosyoloji Bölümü Bilimsel Çalışma PUKO Döngüsü

 

KALİTE YÖNETİMİ

Bölüm Toplam Kalite Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Sema Sırma

Toplam Kalite Birim Sorumlusu: Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Sema Sırma

Akreditasyon Çalışmaları Koordinatörlüğü 

 • Dr. Öğr. Üyesi Osman Özarslan
 • Dr. Öğr. Üyesi Olgu Karan
 • Doç. Dr. Çiçek Coşkun
 • Arş. Gör. Elif Özuz Dağdelen
 • Arş. Gör. Melike Bozdoğan
 • Arş. Gör. İdil Ataoğlu
 • Arş. Gör. Hazal Turhan

Bölüm Organizasyon Şeması ve Komisyonlar

Bölüm organizayon şemasına erişmek için tıklayınız.

Bölüm Komisyonları:

Yatay Geçiş Komisyonu

 • Doç.Dr.Emek Barış Kepenek
 • Dr. Öğr. Üyesi Osman Özarslan
 • Dr. Öğr. Üyesi Onur Bilginer

Dikey Geçiş Komisyonu

 • Doç.Dr. Emek Barış Kepenek
 • Dr. Öğr. Üyesi Osman Özarslan
 • Dr. Öğr. Üyesi Onur Bilginer

Yan Dal ve Çiftanadal Komisyonu

 • Doç.Dr. Emek Barış Kepenek
 • Dr.Öğr. Üyesi Osman Özarslan
 • Dr.Öğr. Üyesi Onur Bilginer

Erasmus Komisyonu

 • Dr. Öğr. Üyesi Olgu Karan

Tanıtım Komisyonu

 • Dr. Öğr. Üyesi Duygu Özalp
 • Arş. Gör. İdil Ataoğlu
 • Arş. Gör. Hazal Turhan

Ders Dağılımı Komisyonu

 • Arş. Gör. Melike Bozdoğan
 • Arş. Gör. İdil Ataoğlu

Ders Değerlendirme Komisyonu

 • Arş. Gör. Elif Özuz Dağdelen
 • Arş. Gör. Hazal Turhan

Ders Programı Hazırlama Komisyonu

 • Arş. Gör. Melike Bozdoğan
 • Arş. Gör. İdil Ataoğlu

Akreditasyon Komisyonu

 • Dr. Öğr. Üyesi Osman Özarslan
 • Dr. Öğr. Üyesi Olgu Karan
 • Doç. Dr. Çiçek Coşkun
 • Arş. Gör. Elif Özuz Dağdelen
 • Arş. Gör. Melike Bozdoğan
 • Arş. Gör. İdil Ataoğlu
 • Arş. Gör. Hazal Turhan

Mezunlarla İletişim Komisyonu

 • Dr. Öğr. Üyesi Duygu Özalp
 • Arş. Gör. Hazal Turhan
 • Arş. Gör. İdil Ataoğlu

Disiplin Soruşturması Komisyonu

 • Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Sema Sırma

Birim Özdeğerlendirme Komisyonu

 • Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Sema Sırma
 • Arş. Gör. Elif Özuz Dağdelen
 • Arş. Gör. Melike Bozdoğan
 • Arş. Gör. İdil Ataoğlu
 • Arş. Gör. Hazal Turhan

Strasis Komisyonu

 • Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Sema Sırma

Bölüm Birim Temsilcileri:

Sosyal Medya Sorumlusu

 • Arş. Gör. Hazal Turhan

Toplam Kalite Birim Temsilcisi

 • Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Sema Sırma

Öğrenci Topluluk Danışmanı

 • Dr. Öğr. Üyesi Duygu Özalp

Bilgi Paketi Sorumlusu

 • Doç. Dr. Emek Barış Kepenek

İnternet Sayfası Sorumluluları

 • Arş. Gör. Melike Bozdoğan
 • Arş. Gör. İdil Ataoğlu
 • Arş. Gör. Hazal Turhan

FEF Çalışma Grupları Birim Sorumluları

 • Akademik Araştırma, Proje Geliştirme ve Profesyonel Gelişim Çalışma Grubu

(FEF-APP) Birim Sorumlusu: Doç. Dr. Emek Barış Kepenek

 • Lisans Eğitimini Mükemmelleştirme Çalışma Grubu

(FEF-LEM) Birim Sorumlusu: Doç. Dr. Çiçek Coşkun

 • Sosyal Medya, İnternet ve Çalışma Grubu

(FEF-SMIT) Birim Sorumlusu: Arş. Gör. Hazal Turhan

 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu

(FEF-TCIN) Birim Sorumluları: Dr. Öğr. Üyesi Osman Özarlsan & Dr. Öğr. Üyesi Onur Bilginer

 

BİRİM YAYINLARI

Akademik Yayınlar (2022)

Akademik Yayınlar (2021)

Akademik Yayınlar (2020)

Akademik Yayınlar (2019)

Akademik Yayınlar (2018)

 

AKREDİTASYON

Akreditasyon Sorumluları

 • Dr. Öğr. Üyesi Osman Özarslan
 • Dr. Öğr. Üyesi Olgu Karan
 • Doç. Dr. Çiçek Coşkun
 • Arş. Gör. Elif Özuz Dağdelen
 • Arş. Gör. Melike Bozdoğan
 • Arş. Gör. İdil Ataoğlu
 • Arş. Gör. Hazal Turhan

FEDEK

Tüm bölüm öğretim elemanları.

YÖKAK

Tüm bölüm öğretim elemanları.

 

DEĞERLENDİRME VE İZLEME

Bölüm İçi Uygulanan Form ve Anketler:

İç/Dış Paydaş Geri Bildirim Formları

Uzaktan Öğretim Değerlendirme Anketi

Öğrenci Memnuniyet Anketi

Mezun Takip Formu

Ders Değerlendirme ve İzleme Formları

Dönem İçi Ders Değerlendirme Formu

Öğretim Elemanları İçin Verdikleri Dersi Değerlendirme Formu

AKTS İş Yükü Belirleme Anketi Örnek Şablon

Formlar ve Dilekçe Örnekleri

Ders saydırma dilekçesi

Üzerinden ders düşürme talebi dilekçesi

Ders talebinde bulunma dilekçesi

Harf notu itiraz dilekçesi

Tek ders sınavı dilekçesi

Telafi sınavı dilekçesi (sınav çakışması sebebiyle)

Telafi sınavı dilekçesi (sağlık raporuna bağlı)

Yaz okulu ders talebi dilekçesi

Kayıt dondurma dilekçesi

Sınavın tekrar değerlendirilmesi talebi dilekçesi

Gönüllü staj beyanı dilekçesi

Gönüllü staj talebi dilekçesi

Akademik Performans

Öğretim Elemanı Akademik Aktivite Raporu

Öğretim Elemanları için Verdikleri Dersi Değerlendirme Formu

 • PROJELER

    Bitirme Projeleri/ Final Projects bilgilerini görüntülemek için lütfen tıklayınız. 

 • AKADEMİK ETKİNLİKLER

   Akademik etkinlikleri görüntülemek için lütfen tıklayınız.         

 

DANIŞMA KURULU

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyoloji Bölümü