Seminerler

2022-2023 

06.12.2022        Dr. Öğr. Üyesi Aksu Akçaoğlu, ‘Eskiye Rağmet Olsa: Bit Pazarı ve İkinci El Tüketim’

28.02.2023        Prof. Dr. Helga Rittersberger Tılıç, ‘Afetlerin Yıktığı Sınırlar ve Göç’

22.03.2023        Dr. Öğr. Üyesi Onur Bilginer ve Didem Dönmez, Türkiye'deki Liselerde Sosyoloji Eğitimi ve Algısı: Ankara Örneği

28.03.2023        Doç. Dr. Çağatay Topal, ‘Durkheim’da Zaman, Ritim ve Toplum’

26.04.2023        Prof. Dr. Zafer Yenal, ‘21. Yüzyılda Tarım Sorunu ve Türkiye’

2021-2022

25.11.2021         Dr. Öğr. Üyesi Duygu Özalp & Zuhal Sıla Erdem, Sosyolojide Kariyer Olanakları

10.12.2021         Dr. Öğr. Üyesi Derya Doğru, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

17.12.2021         Dr. İhsan Ercan Sadi, Piyasalar ve İktisadi Kurumlar: Yeni Ekonomik Sosyolji Yerleşik

                           İktisat Düşüncesine Ciddi Bir Rakip Olabilir Mi?

24.12.2021         Dr. Cem Kayalıgil, Sosyal Bilimler ve Bazı Metafiziksel Meseleler

11.03.2022         Dr. Şükran Akpınar, Duygulardan İmajlara İmajlardan Kültürel Kodlara

08.04.2022         Prod. Dr. Mahmut Kubilay Akman, Bedenin Estetik Çözünüşü Sanat ve Biyopolitika 

                           Tartışmaları

28.04.2022         Prof. Dr. İlkay Savcı, Cezaevlerinde Mahkumların Çalıştırılması İşyurtlarında Devlet-Özel

                           Sektör İşbirliğine Doğru

09.05.2022         Şenay Yılmaz, Yerel Yönetimlerde Eşitlik Çalışmaları

13.05.2022         Deniz Görmez, Lösev'de Gönüllülük

2020-2021

19.11.2020      Doç. Dr. Ayça Ergun, Karabağ Savaşının Siyasal ve Toplumsal Analizi

24.12.2020      Prof. Dr. Birsen Şahin Kütük, Batı Avrupa'dan Türkiye'ye Geri Dönüş Göçü:

                        Rotasyon Hayali Gerçek mi Oluyor?

11.03.2021      Prof. Dr. Nevin Güngör Ergan, Türk Düşünce Geleneğinde Ziyaeddin Fahri

                        Fındıkoğlu

25.03.2021      Prof. Dr. Şeref Uluocak, Türk Sosyoloji Tarihinde Şerif Mardin

08.04.2021      Prof. Dr. Devrim Topses, Niyazi Berkes'te Türkiye Modernleşme Sürecinin Halkçı

                        Eleştirisi

29.04.2021      Prof. Dr. Cumhur Arslan, Türkiye'de Yerli Sosyoloji: Baykan Sezer

2018-2019

29.11.2018      Panel 'Türkiye'de Krizin Sosyolojisi'

11.04.2019      Panel 'Demokrasi ve İnsan Hakları'

2017-2018

26.10.2017      Yrd. Doç. Dr. Emek Barış Kepenek 'Teknolojik Değişimlerin Genç İstihdamına

                        Etkisi'

08.11.2017      Panel  'Küreselleşme Çağında Göç'

22.11.2017      Yrd. Doç. Dr. Çiçek Coşkun 'Bir Alt-Kültür Ürünü Olarak Arabesk Müzik'

06.12.2017      Yrd. Doç. Dr. Eda Acara 'Türkiye Kırsalında Modernleşmenin Cinsiyeti'

20.12.2017      Yrd. Doç. Dr. Olgu Karan 'Boş Zamanlar ve Toplumsal Sınıflar'

01.03.2018      Yrd. Doç. Dr. Onur Bilginer 'Gündelik Direnişten Siyasal Direnişe'

15.03.2018      Yrd. Doç. Dr. Türkan Fırıncı Orman 'Feminizm ve Yeni Çocukluk Sosyolojisi'

29.03.2018      Dr. Emek Can Ecevit 'Türkiye'de Güncel Sanatın Kurumsallaşma Pratikleri'

26.04.2018      Murat Girgin 'Küreselleşme Bağlamında Çocuk Oyunlarının Değişmesi ve Kültüre  

                        Etkisi'

16.05.2018      Panel 'Dijital Sosyolojiye Disiplinlerarası Yaklaşımlar'

2016-2017

19.10.2016      Prof. Dr. Yakup Kepenek 'Türkiye'nin Ekonomik ve Toplumsal Değişimi'

02.11.2016      Prof. Dr. Hayriye Erbaş 'Türkiye'den Çığır Açan Ama Yok Sayılan Bir Sosyolog:

                        Behice Boran ve Sosyolojisi'

30.11.2016      Prof. Dr. Esra Burcu Sağlam 'Engellilik Tartışmalarında Sosyolojinin Önemi:

                        Engellilik Sosyolojisi'

14.12.2016      Prof. Dr. Süleyman Sencer Ayata 'Toplumsal Tabakalaşma ve Siyasal Davranış'

08.03.2017      'Made in Dagenham/Kadının Fendi' film gösterimi

22.03.2017      Prof. Dr. Sibel Kalaycıoğlu 'Sosyolojik Hayal Gücü Herkese Gereklidir: Sosyolojinin

                        Disiplinlerarası Bilime Katkısı'

05.04.2017      Doç. Dr. Mustafa Şen 'Sosyal Bilimlerin İmkanı Olarak Duygular Sosyolojisi'

19.04.2017      Prof. Dr. Mustafa Orçan 'Sosyolojik Açıdan 21. Yüzyılda Şehir Politikaları'

03.05.2017      Prof. Dr. İhsan Sezal 'Neden Sosyoloji: Bilimleriçi Bir Yolculuk'

16.05.2017      Doç. Dr. Serdar Sağlam 'Tarihi ve Toplumsal Boyutlarıyla Karikatür'

2015-2016

04.11.2015      'Oyun' isimli belgeselin gösterimi Bölüm Başkanının moderatörlüğünde

11.11.2015      Prof. Dr. Tülay Uğuzman 'UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine

                       Kayıtlı Bir Türk Geleneği: Geleneksel Sohbet Toplantıları/Yaren Teşkilatı'

18.11.2015      Araş. Gör. Oğuzcan Karakaya 'Gençlerde Suç Korkusu'

25.11.2015      Yrd. Doç. Dr. Türkan Fırıncı Orman 'Moderniteye Geçiş Sürecinde Çocuk Oyun

                        Parkları: Bulgaristan Örneği'

02.12.2015      Yrd. Doç. Dr. Çiçek Coşkun 'Bir Türk Filmi 'Gelin' ve Bir Tunus Filmi 'Aziza': İki

                        Ülkenin Modernleşme Süreçleri'

09.12.2015      Yrd. Doç. Dr. Emek Kepenek 'Dijital Oyunlara Sosyolojik Bir Bakış'

16.12.2015      Yrd. Doç. Dr. Ceyda Kuloğlu 'Kanser Hastalarının Hastalıkla Başa Çıkma

                        Mekanizmaları: Sosyolojik Bir Analiz'

23.12.2015      Prof.Dr. Tülay Uğuzman 'Çanakkale Çevresinde Yapılan 'Köy Hayırları' Üzerine

                        Sosyolojik Bir Değerlendirme

24.02.2016      Prof. Dr. Mustafa Gündüz 'Özgür Olmak'

02.03.2016      Yrd. Doç. Dr. Ceyda Kuloğlu-Arş. Gör. Oğuzcan Karakaya 'DEXTER Dizisindeki

                        Seri Katil ve Toplumsal Cinsiyet Meselesi'

09.03.2016      Prof. Dr. Rahmi Yağbasan 'Anılarla Akademik Yaşam Mücadelesi'

16.03.2016      Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı 'Türkiye'de Sosyoloji Okumanın Serüveni (Kuşaklar-

                        Alışkanlıklar-Yeni Yönelimler)

23.03.2016      Prof. Dr. Ülker Gürkan 'Sosyoloji ve Hukukun Kesişme Noktası-Hukuk Sosyolojisi'

13.04.2016      Yrd. Doç. Dr. Çiçek Coşkun 'Türkiye'de Sosyal Değişim ve Türk Sineması'

27.04.2016      Prof. Dr. Mustafa Kuru 'Evrimin Bir Kanıtı Olarak Adaptasyon (Canlıların Ortama

                        Uyumu)'

04.05.2016      Prof. Dr. Bahattin Akşit 'Teori ve Metot İlişkileri Çerçevesinde Sosyolojide Alan

                        Araştırmaları(m)'

11.05.2016      Prof. Dr. Timur Karaçay 'GANDHI Şiddete Karşı 'Sevgi Gücü' ile Güneşin Batmadığı

                        İmparatorluğu Dize Getiren Adam'

18.05.2016      Prof. Dr. Zekiye Kutlusoy 'Tarih-Toplum Bilimler Üzerine Felsefi Soruşturmalar'

2014-2015

02.04.2014      Panel 'Türkiye'de Sosyolojinin Dünü, Bugünü, Yarını'

07.11.2014      Prof.Dr. Fügen Berkay 'Dünya'da ve Türkiye'de Sosyoloji'

21.11.2014      Prof. Dr. Orhan Türkdoğan 'Türkiye'nin Günümüz Toplumsal Sorunları'

05.12.2014      Prof. Dr. Mustafa Erkal 'Neden Sosyoloji Öğrenimine İhtiyaç Var''

27.02.2015      Prof.Dr. Birsen Gökçe 'Türkiye'de Sosyal Bilimlerde Alan Araştırmalarının

                        Başlaması, Gelişimi ve Bugünkü Durumu'         

13.03.2015      Prof.Dr. Özer Ozankaya 'Türk Devrimi Örneğinde Toplubilimsel Yönetimin Yaşamda

                        Uygulanışı: Emile Durkleim'ın  Etkisi'

27.03.2015      Prof. Dr. Korkut Tuna 'Sosyolojinin Ortaya Çıkış Koşulları ve Türkiye'ye Gelişi'

10.04.2015      Prof. Dr. Esin Küntay 'Toplum Değişme-Güncel Gelişmeler ve Sorunlar:Sosyal

                        Araştırmanın Önemi'

15.05.2015      Prof. Dr. Yakın Ertürk 'İnsan Hakları Paradigması ve Sosyoloji'